Automatisering handler om å utføre repetitive aktiviteter mer effektivt gjennom å supplere mennesker med programvare. For mange prosesser og funksjoner i virksomheten kan man raskt oppnå gevinst.

Iblant blir det å automatisere oppfattet som negativt av ansatte som bekymrer seg for at de skal bli nedbemannet. Dette igjen skaper ofte motstand som kan oppleves krevende i en automatiseringsprosess. Men automatisering handler ofte mer om å legge grunnlaget for mer strømlinjeformete prosesser og metoder, slik at den enkelte kan få en mer givende arbeidsdag. Da får man gjort mere, med de samme ressursene.

 

Automatisering av repetitive oppgaver

Mange rutiner og arbeidsoppgaver utføres igjen og igjen, uten vesentlig variasjon. Arbeidstageren henter eller mottar data ett sted, og registrerer det et annet sted, ofte i flere applikasjoner. De fleste slike repetitive oppgaver kan automatiseres helt eller delvis. Det kan være IT-oppgaver som å opprette en virtuell maskin etter gitte kriterier, eller det kan være forretningsprosesser som å behandle en innkommende innkjøpsordre. Automatiseringsverktøy kan utføre disse oppgavene nøyaktig og på samme måte hver eneste gang, og den ansatte blir kun involvert der det er nødvendig med en kvalifisert vurdering og beslutning. Det kan ofte føre til at man får mer tid til de krevende oppgavene, mens de enkle gjøres effektivit gjennom automatiseringsverktøy.

Generelt sett snakker vi om tre typer automatisering:

Oppgaveautomatisering: Med dette mener vi å automatisere en enkel oppgave som å ta i mot en innkommende melding eller et dokument og reigstrere dette i et system, eller å regelmessig sjekke status på f.eks. sendte varer. Dette gjøres gjerne med bakgrunnsfunksjoner som man ikke ser.

Robotisert automatisering (RPA): Dette er litt mer krevende prosesser, der en programvarerobot benytter «vanlige» applikasjoner til å gjørte en oppgave som en person ellers ville gjort.

Orkestrering: Dette er den mest omfattende typen automatisering, hvor man setter sammen flere trinn basert på oppgave- eller RPA-automatisering til en komplett saksflyt.

Manag-Es verktøy for automatisering, Operations Orchestration, dekker alle tre typene automatisering. Det har fordeler både ved utvikling og vedlikehold av automatiseringen og i driftssammenheng. Behovet for integrasjon mellom flere produkter faller også bort.

Rådgivnings-kompetanse

Lang erfaring fra analyse og løsningsdesign innen automatisering

Automatisering i bakgrunnen

Bakgrunnsfunksjoner som benytter API-kall til «skjult» automatisering og integrasjon

Utføre komplette bruker-oppgaver

Programvareroboter tar i mot oppgaver fra en innkommende kø og utfører disse

Service Management for både IT og forretningen

Service Management verktøy med innebygget oppgaveautomatisering isom håndterer henvendelser og bestillinger på tvers av virksomheten

IT-fokusert automatisering

Automatisert utrulling av applikasjoner og tjenester, oppdatering av operativsystem på servere og nettverksutstyr

Skybasert eller i datasenteret

Automatiseringen kan implementeres i kundens datasenter, i Manag-Es datasenter eller hos en skyleverandør

Manag-E Nordic AS har lang erfaring med automatisering, både fra rådgivning, design og implementering. Vi har dessuten produkter som dekker automatisering ut fra flere synsvinkler – både tekniske IT-relaterte oppgaver som utrulling av operativsystemer, applikasjoner og konfigurasjoner, og forretningsorienterte oppgaver som automatisering av saksbehandling og overføring av informasjon i en prosess som involverer flere aktører.

Automatisering kan skje innen en applikasjon (f.eks. i saksbehandlingsløsninger), på tvers av applikasjoner, eller som en kjede av deloppgaver for å løse en komplett arbeidsprosess. Ofte kan man tro at det siste er det «ideelle», men ofte kan det være tilstrekkelig med en enklere implementasjon. Nettopp derfor fokuserer vi på rådgivning og løsningsdesign, vel så mye som på implementering av verktøy.

Manag-Es tilbud innen automatisering omfatter følgende:

  • Rådgvining og løsningsdesign hvor vi analyserer kundens behov, og finner frem til «lavthengende frukt» i form av oppgaver som er relativt enkle å gjennomføre, men som har stor verdi for kunden.
  • Automatisering i bakgrunnen hvor vi implementerer «usynlig» automatisering som kobler applikasjoner og tjenester sammen for å gjøre brukerens jobb enklere.
  • Robotiserte prosesser mhvor komplette arbeidsoppgaver implementeres gjennom en programvarerobot som etterligner oppgaver som ellers utføres av brukere.

Vårt hovedverktøy for de to sistnevnte oppgavene er Operations Orchestration, som omfatter både API-basert og RPA-basert automatisering, med full støtte for orkestrering av omfattende sammensatte oppgaver og arbeidsflyter.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management