Manag-E Nordic AS har gjennom mer enn 20 år levert avansert programvare for overvåking og drift - av servere, nettverk og applikasjoner. Flere av disse løsningene leveres i dag som SaaS-tjenester.

Micro Focus IT Operations Management – løsninger for IT drift – har en felles plattform som gjøre drift av driftsverktøyene enkelt, samtidig som det letter integtrasjonen mellom dem. Dermed bekjemper man en av utfordringene i mange driftsmiljøer – «silo» tankegangen, hvor serverdrift, nettverksdrift og applikasjonsdrift ikke samvirker tilstrekkelig.

OPTIC plattformen er en hypermoderne og skalerbar løsning, basert på Docker og Kubernetes, som kan benyttes både i skyen (Amazon Web Services, Microsoft Azure, mm.) og i datasenteret. Plattformen, og at produktene er bygget opp basert på en «microservices» arkitektur, gjør også at skalerbarhet ikke er noen utfordring. Trenger man mere ressurser av en viss type, startes bare flere kopier av den relevante «pod’en».

Micro Focus sine sentrale produkter innen overvåking og drift er OperationsBridge (OpsB), Data Center Automation (DCA), Network Operations Management (NOM) og Hybrid Cloud Management (HCMX). Tilsammen dekker dissse produktene funksjoner fra utrulling til avvikling, fra tilstandsovervåking til ytelse, samt feilretting. Løsningene bygger på konseptet AIOps – drift basert på kunstig intelligens.

«Container»-baserte løsninger

Våre driftsløsninger installeres som et sett av containere for effektiv installasjon, oppgradering, overvåking og skalering.

Kan kjøres på offentlig sky

Velg selv hvor du vil ha driftsløsningen – på AWS, Azure eller i ditt datasenter.

Tilpasning gjennom konfigurasjon, ikke kode

Alle ITOM-produktene er designet for å gjøre fokus på dine spesifikke behov enkelt, ved å erstatte koding for tilpasning med konfigurering.

Moderne brukeropplevelse

HTML5-baserte, repsonsive brukergrensesnitt er regelen, ikke unntaket, i Micro Focus ITOM-produktene.

Felles rapportering og analyse

Alle produktene benytter OPTIC Datalake for lagring av data. Innebygd maskinlæring effektiviserer analyse og rapportering «på tvers».

Drift av driftsverktøyene

Manag-E leverer drift og overvåking av driftsverktøyene, så du kan fokusere på dine applikasjoner og behov.

OPTIC plattformen

Alle Micro Focus drift- og overvåkingproduktene bygger på OPTIC plattformen. Denne omfatter en rekke felles komponenter som gjør implementasjon, integrasjon og drift enklere for kundene, samtidig som det gjør utviklingen av løsninger mer effektiv for produsenten. figuren nedenfor illustrerer dette.

Den øverste raden av funksjoner er felles brukergrensesnitt elementer, som gjør at brukeren kjenner seg igjen på tvers av produktene. Dermed blir læringsterkselen lavere.

Den neste raden er de funksjonelle elementene som danner lisensierte produkter. Disse «matcher» i stor grad med kunders funksjonelle behov.

Den tredje raden er felles funksjonalitet på tvers av produkter som utgjør selve grunnstammen i OPTIC plattformen.

OpsBridge – Operations Bridge Suite – er et omfattende drifts- og overvåkingsverktøy for IT miljøer, som kan overvåke servere, applikasjoner, IoT (tingenes internett) og mange andre typer enheter, både maskinvare og programvare. OpsBridge fungerer også som et sentralt konsoll for annen overvåking, og har innebygget intelligens for å finne underliggende årsaker til problemer, eller reagere på «tidligindikatorer» for problemer eller feil. OpsBridge integrerer med et stort utvalg av tredjeparts løsninger og har APIer for å muliggjøre annen integrasjon.

NOM – Network Operations Management – er en løsning for overvåking og kontroll med nettverksenheter som rutere, svitsjer, brannmurer og lignende. NOM finner hvordan nettverket er knyttet sammen på logisk og fysisk nivå (topologi), feil og problemer som oppstår, og holder rede på konfigurasjoner og programvareversjoner på nettverksutstyret. Blant de mest vanlige sårbarheter i nettverk er manglende patching av utstyr og uautoriserte eller feilaktige konfigurasjonsendringer. NOM oppdager dette og alarmerer om det.

DCA – Data Center Automation – er et verktøy for å holde oversikt over installert operativsystem og patcher på servere, og overvåker sårbarheten man utsettes for. Ved automatisk å hente informasjon om kjente sårbarheter og sammenligne med hva som er installert, kan DCA varsle tidlig om behov for oppdatering. DCA kan også automatisere selve patchprosessen, såvel som komplett oppdatering av operativsystem på servere.

HCMX – Hybrid Cloud Management X – er verktøyet for alle som trenger kontroll med bestilling, etablering og oppfølging av sine løsninger som installeres på offentlige eller private skytjenester, eller på virtualiseringsplattformer. Med HCMX blir det enkelt og fleksibelt for virksomheten å bestille, rulle ut, oppdatere og avvikle skybaserte applikasjoner, inklusive oppfølging og optimalisering av kostnader.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management