Manag-E Nordic AS sin avdeling for Tjenesteproduksjon leverer drifts- og supporttjenester til våre kunder, både de som benytter våre SaaS-tjenester, og de som har programvaren installert i eget datasenter.

IT-bransjen har gjennom flere tiår vært på vei fra en verden der hver enkelt kunde hadde sin egen installasjon av «sine» programvareprodukter, til en verden hvor all programvare leveres som et sett av tjenester via nettet, såkalte skytjenester. De fleste virksomheter er i dag underveis, verken 100% egeninstallert eller 100% skytjenester.

Dette gjelder Manag-Es kunder på samme måte som alle andre. Derfor leverer Manag-E programvare som tjenester (SaaS) der dette passer kundene best, og installert i kundens infrastruktur der det passer bedre. Kunder som har programvaren installert i «sitt» datasenter heller enn å dele den med andre via SaaS, kan kjøpe både drifts- og supporttjenester fra Manag-E, eller bare support, der de selv tar ansvaret for selve driften.

For alt av SaaS-leveranser er det viktig for kunden at leverandøren har kontroll med informasjonssikkerhet gjennom et skikkelig ISMS – Information Security Management System. Manag-E Nordic AS har dette, og er sertifisert i henhold til ISO 27001 av Nemko, en sertifisering som er gyldig til mai 2024. I tillegg til den 3-årige sertifisering, gjøres det også årlige resertifiseringer for å kontrollere at ISMS følges, og at det gjøres stadige forbedringer.

Manag-Es SaaS-tjenester leveres fra et datasenter i Oslo, og alle data (bortsett fra en kopi av backup) lagres der. En kopi av backup oppbevares ved et annet datasenter i Oslo, slik at denne ikke vil berøres ved alvorlige ulykker i det primære datasenteret, og muliggjøre gjenopprettelse av driften ved en katastrofe.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivningstjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management