Våre konsulenter har et bredt utvalg av sertifiseringer innen IT Operations Management og Service Management. I tillegg har de sertifiseringer for mer generelle emner som ITIL, IT4IT og prosjektledelse (Prince2). Kompetansen oppdateres etter hvert som det kommer nye produkter, versjoner, teknologier eller metoder.

De vanligste konsulenttjenestene som vi leverer er:

  • Løsningsdesign: Hvordan benytte en gitt løsning (ett eller flere produkter) for å oppnå det kunden ønsker? Hvilke «use cases» skal løsningen dekke, og hvordan settes løsningen opp mest mulig effektivt?
  • Implementering: Installasjon av programvare, inklusive underliggende operativsystem, database, virtualisering eller oppsett av konteinerplattform som Kubernetes, er gjerne det første som gjøres, deretter er det konfigurering som er det viktigste grepet. Konfigurering gjelder både tilpasning av funksjonalitet, layout, prosesser, roller og sikkerhet.
  • Integrasjon: Mange produkter har avhengigheter til andre produkter, levert av Manag-E eller andre. Samspill med disse gjennom APIer eller på annen måte kan effektivisere kundens virksomhet, og gi stor verdi. Hvordan integrasjon utføres er avhengig av hvilke produkter det gjelder, og hva som skal utføres via integrasjonen.
  • Forvaltning: Etter at en løsning er satt i drift, er det som oftest ønske om å gjøre forskjellige typer videreutvikling, endring og oppdatering av denne. Løsningen må følge utvikling og endring i organisasjonen, nye moduler tas i bruk, eller flere forretningsområder tar i bruk løsningen. Vi bistår kunden i avtaleperioden med med rådgivning, prosjekt- og ressurskoordinering, informasjonsadministrasjon og lignende.
  • Oppgradering: Alle produkter får stadig nye funksjoner og rettelser over tid, som kunden ønsker – eller bør – ta nytte av. For produkter som leveres som SaaS-tjenester skjer dette automatisk som en del av tjenesten, mens andre produkter må oppgraderes «en for en».
KONTRAKTSTYPER

Bestilling av konsulenttjenester

Manag-E Nordic leverer konsulenttjenester på tre måter, eller kontraktstyper:

  • Prosjekter: Et prosjekt har tre ting ved seg: Et mål som skal realiseres, et budsjett i kroner eller timer, og en dato for ferdigstilling. De fleste prosjekter har dessuten flere personer involvert, hvorav en har en prosjektlederrolle.
  • Oppdrag: Et oppdrag er mindre konkret definert enn et prosjekt, og gjerne av mindre omfang. Noen oppdragsavtaler har ikke spesifisert mål eller resultat, men oppgaver gjøres ad hoc etter mailbestilling fra kunden, og faktureres løpende, for eksempel ved hvert månedsskifte.
  • Forvaltningsavtale: En forvaltningsavtale er mer konkret enn et oppdrag, men uten den knytningen til et bestemt resultat og avslutningsdato som et prosjekt har. En forvaltningsavtale vil ha en løpende månedlig pris, og en spesifikasjon av oppgaver som skal gjøres, som f.eks. oppgraderinger.
Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management